VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

Základní kritéria
Zaměření
Příjmení   Jméno
Město   Jazyk
Název firmy   Evidenční číslo
Ustanovování ex-offo      
         
         
Poznámka: při hledání koncipientů jsou některé vstupní údaje ignorovány.
  

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.