VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. VERONIKA SLUKA
Evidenční číslo 18588
IČO 75948176
ID datové schránky 97jtcna
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
17 obchodní společnosti, družstva
34 rozvody, společné jmění manželů
86 mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Jazyk
anglický
francouzský
italský
německý
španělský

Kontakty
www http://www.aksluka.cz
email slukaaksluka.cz
Telefon +420733530754
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46001 - Mgr. PATRÍCIA BRÁVEK
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Veronika Sluka, advokátka
IČO 75948176

Adresa Mánesova 1175/48
12000 Praha

Kontakty
www http://www.aksluka.cz
email slukaaksluka.cz
další emaily
Telefon +420733530754
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.