VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. PETR TOMAN, LL.M.
Evidenční číslo 00685
IČO 42426570
ID datové schránky 5hkf4vc
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření

Jazyk

Kontakty
www
email kancelarchtk.cz
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46451 - Mgr. MIKULÁŠ HALÁS
46573 - Mgr. MARTIN STANĚK
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s.r.o.
IČO 28505913

Adresa Těšnov 1059/1
11000 Praha

Kontakty
www http://www.chrenektomankotrba.cz
email kancelarchtk.cz
další emaily
Telefon +420221875402
další telefony
Mobil
Fax +420221875401

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.