VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. et Mgr. JAN PETROV, Ph.D., LL.M.
Evidenční číslo 16141
IČO 03309312
Stav Pozastavený


 
Firma
Název Mgr. et Mgr. JAN PETROV, Ph.D., LL.M., advokát
IČO 03309312

Adresa Karolinská 707/7
18600 Praha

Kontakty
www
email janpetrovicloud.com
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.