VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. et Mgr. JAN PETROV, Ph.D., LL.M.
Evidenční číslo 16141
IČO 03309312
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 1. 2023


 
Firma
Název Mgr. et Mgr. JAN PETROV, Ph.D., LL.M., advokát
IČO 03309312

Adresa Na výhonku 190/4
15800 Praha

Kontakty
www
email janpetrovicloud.com
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.