VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. BARBORA MALIMÁNKOVÁ
Evidenční číslo 18165
IČO 07045468
ID datové schránky 36r9f5e
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
18 insolvenční právo
22 nekalá soutěž
36 ochrana hospodářské soutěže
39 správní právo

Jazyk
český
německý
anglický

Kontakty
www
email barbora.malimankovawolftheiss.com
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Barbora MALIMÁNKOVÁ, advokátka
IČO 07045468

Adresa Pobřežní 394/12
18600 Praha

Kontakty
www
email barbora.malimankovawolftheiss.com
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.