VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. KATEŘINA ŽELEZNÍKOVÁ
Evidenční číslo 19433
IČO 09535781
ID datové schránky gabqddw
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník v. o. s.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
29 trestní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
38 pracovní právo
85 ochrana proti diskriminaci

Jazyk
anglický
francouzský

Kontakty
www
email katerinazeleznikovagmail.com
Telefon +420734581790
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář
IČO 19214138

Adresa Bezručova 1896/90
69201 Mikulov

Kontakty
www http://www.akmihalik.cz
email
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.