VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. EDITA ŠAJTOŠOVÁ
Evidenční číslo 16549
IČO 04415892
ID datové schránky sagfeew
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
16 obchodní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
35 veřejné zakázky

Jazyk
ruský
německý
anglický

Kontakty
www
email aksajtosova.cz
Telefon +420723022441
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. EDITA ŠAJTOŠOVÁ, advokát
IČO 04415892

Adresa Dolní náměstí 45
33033 Město Touškov

Kontakty
www
email aksajtosova.cz
další emaily www.sajtosova.cz
Telefon +420723022441
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.