VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. JANA HLADKÁ ZILVAROVÁ
Evidenční číslo 09339
IČO 67486339
ID datové schránky ivghjaw
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník v. o. s.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
48 pozemkové právo, lesní právo, vodní právo

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email jana.hladkazchlegal.cz
Telefon +420225020500
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
IČO 17877130

Adresa Národní 973/41
11000 Praha

Kontakty
www
email officezchlegal.cz
další emaily
Telefon +420225020500
další telefony
Mobil
Fax +420225020555

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.