VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. LUCIE MATĚJKA ŘEHOŘOVÁ
Evidenční číslo 17980
IČO 06708871
ID datové schránky zapznab
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
33 rodinné právo, výchova, výživné
38 pracovní právo

Jazyk
anglický
španělský

Kontakty
www http://www.belinapartners.cz
email recepcebelinapartners.cz
Telefon +420226287000
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Lucie Matějka Řehořová, advokátka
IČO 06708871

Adresa Pobřežní 370/4
18600 Praha

Kontakty
www http://www.belinapartners.cz
email recepcebelinapartners.cz
další emaily
Telefon +420226287000
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.