VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. VIKTOR RYTIKOV
Evidenční číslo 13301
IČO 71446176
ID datové schránky cefgf7f
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
16 obchodní právo
29 trestní právo
40 cizinecké právo, azylové právo
86 mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Jazyk
ruský
anglický
ukrajinský

Kontakty
www http://www.akrul.cz
email vrytikovakrul.cz
Telefon +420722779981
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
tlumočník
 
Firma
Název Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o.
IČO 04028848

Adresa náměstí Míru 341/15
12000 Praha

Kontakty
www http://www.akrul.cz
email infoakrul.cz
další emaily
Telefon +420212246782
další telefony +420722779981
Mobil +420723184736
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.