VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. BARBORA BRYCHTA KOBÍKOVÁ
Evidenční číslo 18839
IČO 06469582
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 1. 2024


 
Firma
Název Mgr. Barbora Brychta Kobíková, advokát
IČO 06469582

Adresa Široká 36/5
11000 Praha

Kontakty
www
email kobikovazizlavsky.cz
další emaily
Telefon +420224947055
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.