VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. JAKUB HRUBÝ
Evidenční číslo 14919
IČO 01469193
ID datové schránky j7zr7y7
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie ve sdružení
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
25 ochrana osobnosti
29 trestní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.vialegal.cz
email hrubyvialegal.cz
Telefon +420777135665
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45876 - Mgr. PETRA DIVOŠOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název VIA legal advokátní kancelář
IČO

Adresa Na Hrádku 1940
53002 Pardubice

Kontakty
www http://www.vialegal.cz
email infovialegal.cz
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.