VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JAN LANGMEIER
Evidenční číslo 14312
IČO 86609823
ID datové schránky 6d8g2fu
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
06 finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně
16 obchodní právo
18 insolvenční právo
40 cizinecké právo, azylové právo
42 stavební právo
45 zdravotnické právo
86 mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Jazyk
anglický
francouzský

Kontakty
www http://www.langmeier.cz
email
Telefon +420223011431
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
42332 - Mgr. Bc. JAN CHOLENSKÝ
46839 - Mgr. Bc. JULIE GRYCIKOVÁ
45602 - Mgr. DOMINIK HODA
46243 - Mgr. Bc. KATEŘINA SEKYRKOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
insolvenční správce
 
Firma
Název Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
IČO 02870355

Adresa Na bělidle 997/15
15000 Praha

Kontakty
www http://www.langmeier.cz
email
další emaily office.langmeiergmail.com , infolangmeier.cz
Telefon +420223011431
další telefony +420 222 200 250
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.