VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. Ing. VÍTĚZSLAV PADĚRA
Evidenční číslo 14432
IČO 73735213
ID datové schránky uw6ivms
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
29 trestní právo
38 pracovní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www http://www.akpadera.cz
email paderaakpadera.cz
Telefon +420608878938
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46258 - Mgr. KRISTÍNA UDRŽALOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
IČO 03638979

Adresa Svaté Anežky České 32
53002 Pardubice

Kontakty
www http://www.akprp.cz
email infoakprp.cz
další emaily
Telefon +420773240555
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.