VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. KATARÍNA KUCHAROVIČOVÁ
Evidenční číslo 18767
IČO 08076359
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 2. 2020


 
Firma
Název Mgr. Katarína Kucharovičová, advokátka
IČO 08076359

Adresa Francouzská 563/72
10100 Praha

Kontakty
www
email kkucharovicovagmail.com
další emaily
Telefon +420602307265
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.