VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JAROSLAVA MACKOVÁ
Evidenční číslo 05668
IČO 66231833
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 9. 2009


 
Firma
Název JUDr. Macková Jaroslava, advokátka
IČO 66231833

Adresa Kloboukova 2191/4
14800 Praha

Kontakty
www
email mackova123tiscali.cz
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil +420602968873
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.