VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. RADKA CHLEBCOVÁ, Ph.D.
Evidenční číslo 15286
IČO 70660212
ID datové schránky k9b5b7d
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
27 mezinárodní právo soukromé
38 pracovní právo
39 správní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email radka.chlebcovaak-chlebcova.cz
Telefon +420604256454
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Advokátní kancelář Chlebcová s.r.o.
IČO 08204888

Adresa Astlova 3205/1
15000 Praha

Kontakty
www
email radka.chlebcovaak-chlebcova.cz
další emaily
Telefon +420604256454
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.