VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. BARBORA DUBANSKÁ, Ph.D., LL.M.
Evidenční číslo 12623
IČO 72015535
ID datové schránky ak5hrq2
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
14 evropské právo
16 obchodní právo
20 licenční smlouvy, franchising
35 veřejné zakázky
36 ochrana hospodářské soutěže
39 správní právo
45 zdravotnické právo

Jazyk
španělský
francouzský
anglický
portugalský
německý

Kontakty
www https://www.dubanska.com
email lawdubanska.com
Telefon +420 777 074 643
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46110 - Mgr. MARIE KOHOUTOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název dubanska & co.
IČO 72015535

Adresa Italská 2581/67
12000 Praha

Kontakty
www https://www.dubanska.com
email lawdubanska.com
další emaily
Telefon +420 777 074 643
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.