VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ALEXANDRA FLORIÁNOVÁ
Evidenční číslo 16374
IČO 04191439
ID datové schránky jq87bb9
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů

Jazyk
španělský
německý
anglický

Kontakty
www http://www.rodinny-pravnik.cz
email florianovaakflorianova.cz
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka
IČO 04191439

Adresa Štefánikova 75/48
15000 Praha

Kontakty
www http://www.rodinny-pravnik.cz
email florianovaakflorianova.cz
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.