VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. EVA KOSOVÁ ŠTORKÁNOVÁ
Evidenční číslo 14910
IČO 01455290
ID datové schránky uzysrvu
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
37 výkon rozhodnutí, exekuce

Jazyk

Kontakty
www
email e.storkanovaaksto.cz
Telefon +420735726669
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. EVA KOSOVÁ ŠTORKÁNOVÁ, advokátní kancelář
IČO 01455290

Adresa Anny Letenské 34/7
12000 Praha

Kontakty
www
email e.storkanovaaksto.cz
další emaily
Telefon +420735726669
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.