VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. VLADIMÍR BULINSKÝ
Evidenční číslo 00062
IČO 60556811
ID datové schránky wsgdk74
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
04 dědické právo
16 obchodní právo
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
22 nekalá soutěž
23 autorské právo
36 ochrana hospodářské soutěže

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email bumamabumama.cz
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 04198506

Adresa Jana Nečase 1343/29
61600 Brno

Kontakty
www http://www.bumama.cz
email bumamabumama.cz
další emaily
Telefon +420542219678
další telefony
Mobil
Fax +420542214482

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.