VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. MILOŠ KULDA, Ph.D.
Evidenční číslo 18819
IČO 08107157
ID datové schránky daa6jyq
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
14 evropské právo
16 obchodní právo

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www http://www.peytonlegal.cz
email kuldaplegal.cz
Telefon +420227629700
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Miloš Kulda, Ph.D., advokát
IČO 08107157

Adresa Sokolovská 668/136d
18600 Praha

Kontakty
www http://www.peytonlegal.cz
email kuldaplegal.cz
další emaily
Telefon +420227629700
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.