VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. MARTIN PURKYT
Evidenční číslo 11461
IČO 71463593
ID datové schránky 8mrgh23
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
23 autorské právo
42 stavební právo
48 pozemkové právo, lesní právo, vodní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.purkyt.cz
email officepurkyt.cz
Telefon +420257223734
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46720 - Mgr. FILIP ČERMÁK
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Purkyt & Co. advokátní kancelář
IČO 71463593

Adresa náměstí 14. října 496/13
15000 Praha

Kontakty
www http://www.purkyt.cz
email officepurkyt.cz
další emaily
Telefon +420257223734
další telefony
Mobil +420257223737
Fax +420257223919

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.