VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. JIŘÍ KUNC
Evidenční číslo 13833
IČO 73629791
ID datové schránky qx8g2zy
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www http://www.akkunc.cz
email kuncakkunc.cz , jirikuncseznam.cz
Telefon +420777930449
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45357 - JUDr. MICHAL TURNHÖFER
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Jiří Kunc - advokát
IČO 73629791

Adresa Dobrovského 1463
27201 Kladno

Kontakty
www http://www.akkunc.cz
email kuncakkunc.cz , jirikuncseznam.cz
další emaily
Telefon +420777930449
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.