VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. VLADIMÍRA KUBOVÁ
Evidenční číslo 10593
IČO 71334033
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 1. 2019


 
Firma
Název Mgr. Vladimíra Kubová, advokát
IČO 71334033

Adresa V celnici 1034/6
11000 Praha

Kontakty
www
email vladimira.kubovadentons.com
další emaily
Telefon +420236082111
další telefony
Mobil
Fax +420236082999

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.