VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. IVETA KOUBKOVÁ
Evidenční číslo 16731
IČO 04662911
ID datové schránky 3vdhvpc
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
29 trestní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
37 výkon rozhodnutí, exekuce

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www http://www.svoko.cz
email koubkovasvoko.cz
Telefon +420777904002
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45039 - Mgr. Bc. FILIP HRKAL
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Svoboda Koubková advokáti s.r.o.
IČO 10900195

Adresa Korunní 810/104
10100 Praha

Kontakty
www http://www.svoko.cz
email infosvoko.cz
další emaily
Telefon 721409017
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.