VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. Ing. PAVEL CINK, LL.M.
Evidenční číslo 12704
IČO 72014601
ID datové schránky anuu7aw
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
04 dědické právo
16 obchodní právo
29 trestní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
38 pracovní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.cink.eu
email advokatcink.eu
Telefon +420378774199
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45178 - Mgr. Bc. NATÁLIE HOLOPÍRKOVÁ
45242 - Mgr. MICHAEL ŠVARC, DiS.
45243 - Mgr. JAN LAŠTOVKA
45922 - Mgr. NIKOLA KADLECOVÁ
47008 - Mgr. KATEŘINA URBANOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
IČO 29164397

Adresa Veleslavínova 363/33
30100 Plzeň

Kontakty
www http://www.cink.eu
email advokatcink.eu
další emaily
Telefon +420378774199
další telefony
Mobil +420777171172
Fax +420378774198

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.