VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. VERONIKA ODROBINOVÁ
Evidenční číslo 10425
IČO 71331671
ID datové schránky rxrgq7c
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
38 pracovní právo

Jazyk
francouzský
anglický

Kontakty
www
email veronika.odrobinovagt-legal.com
Telefon +420296152111
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46920 - Mgr. MARIE MANDÍKOVÁ
45814 - Mgr. JESSICA VACULÍKOVÁ
45824 - JUDr. GABRIELA JANDOVÁ
46242 - Mgr. JUDr. NEŠPOR
46307 - TATIANA RABINOVIČ, LL.M.
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 08464715

Adresa Pujmanové 1753/10a
14000 Praha

Kontakty
www http://www.gt-legal.com
email veronika.odrobinovagt-legal.com
další emaily
Telefon +420296152111
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.