VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. LUCIE KOLÁŘOVÁ
Evidenční číslo 13403
IČO 71446931
ID datové schránky m54g77a
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
29 trestní právo
31 trestné činy mladistvých
32 hospodářské trestné činy
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
43 přestupkové právo

Jazyk
anglický
španělský

Kontakty
www
email lkolarovakkiuris.cz
Telefon +420606317970
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45218 - JUDr. ONDŘEJ KOLÁŘ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název KK IURIS s.r.o.
IČO 08805083

Adresa Přemyslovská 1939/28
13000 Praha

Kontakty
www http://www.kkiuris.cz
email infokkiuris.cz
další emaily
Telefon +420224251568
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.