VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. HANA MESTHENE
Evidenční číslo 09425
IČO 13443500
Stav Pozastavený
S účinností od: 25. 7. 2023
Zástupce/nástupce: 14198 - Mgr. JAN SEMÍK


 
Firma
Název Mesthene Hana, JUDr., advokát
IČO 13443500

Adresa Fügnerovo náměstí 1808/3
12000 Praha

Kontakty
www http://www.mesthenelaw.cz
email hana.mesthenemesthenelaw.cz
další emaily
Telefon +420224263070
další telefony
Mobil
Fax +420224263077

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.