VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. MARTINA PEKÁRKOVÁ
Evidenční číslo 08086
IČO 44395469
ID datové schránky 3bs7y9f
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné
37 výkon rozhodnutí, exekuce
38 pracovní právo
39 správní právo

Jazyk
ruský
anglický

Kontakty
www http://www.pekarkova-advokat.cz
email akpekarkovaseznam.cz
Telefon +420602825917
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
mediátor
 
Firma
Název AK PEKÁRKOVÁ
IČO 44395469

Adresa Krátký lán 138/8
16000 Praha

Kontakty
www http://www.pekarkova-advokat.cz
email akpekarkovaseznam.cz
další emaily
Telefon +420602825917
další telefony 720 209 638, 605 228 344
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.