VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. JOSEF JAŠÍČEK
Evidenční číslo 16267
IČO 74282859
ID datové schránky ffn3z4g
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
25 ochrana osobnosti
38 pracovní právo

Jazyk
španělský
anglický

Kontakty
www
email josef.jasicekgmail.com
Telefon +420775314241
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
47142 - Mgr. BARBORA ROZNĚTINSKÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Diviš, Jašíček & partneři s.r.o., advokátní kancelář
IČO 24157848

Adresa Purkyňova 2121/3
11000 Praha

Kontakty
www
email infoakdivis.com
další emaily
Telefon +420224284195
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.