VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. JANA TRHLÍKOVÁ
Evidenční číslo 16226
IČO 03827445
ID datové schránky 6niyi36
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
05 bankovní právo, kapitálové trhy
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email jana.vydrovaallenovery.com
Telefon +420602447586
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Jana Trhlíková, advokátka
IČO 03827445

Adresa Karolinská 707/7
18600 Praha

Kontakty
www
email jana.vydrovaallenovery.com
další emaily
Telefon +420602447586
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.