VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. MILOŠ POPLAR, LL.M.
Evidenční číslo 20073
IČO 08057800
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 3. 2024


 
Firma
Název Mgr. Miloš Poplar, LL.M., advokát
IČO 08057800

Adresa Panská 854/2
11000 Praha

Kontakty
www
email milos.poplareldison.com
další emaily
Telefon +420731633729
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.