VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. Bc. FILIP SCHMIDT, LL.M.
Evidenční číslo 13593
IČO 73627887
ID datové schránky dfris5p
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
39 správní právo
40 cizinecké právo, azylové právo

Jazyk
anglický
německý
francouzský

Kontakty
www http://www.pshegal.cz
email filippshlegal.cz
Telefon 702145578
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název PSH legal advokáti s.r.o.
IČO 17187621

Adresa Španělská 770/2
12000 Praha

Kontakty
www http://www.pshlegal.cz
email
další emaily
Telefon 702168108
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.