VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ONDŘEJ MALOVEC
Evidenční číslo 10557
IČO 71332031
ID datové schránky b29gxny
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie ve sdružení
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe

Jazyk
anglický

Kontakty
www
email malovecsedlaty.cz
Telefon 325512407
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Sedlatý & Malovec , sdružení advokátů
IČO

Adresa Náměstí Přemyslovců 15/10
28802 Nymburk

Kontakty
www http://www.sedlaty.cz
email sedlatysedlaty.cz
další emaily malovecsedlaty.cz
Telefon +420325512407
další telefony
Mobil
Fax +420325516407

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.