VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. VIKTOR PROCHÁZKA
Evidenční číslo 15000
IČO 01659103
ID datové schránky 8jgv89g
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe

Jazyk
anglický

Kontakty
www
email prochazkaspringwalk.cz
Telefon +420608072248
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46434 - Mgr. ANETA ŠABOVÁ
45075 - Mgr. BARBORA PREISSLEROVÁ
45376 - Mgr. ANNA KEMPNÁ
46217 - Mgr. PETR ENDL
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
IČO 07364377

Adresa Lazaretní 925/9
61500 Brno

Kontakty
www http://www.springwalk.cz
email infospringwalk.cz
další emaily
Telefon +420533555353
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.