VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. VÍT HRNČIŘÍK, LL.M., Ph.D.
Evidenční číslo 13256
IČO 71445862
ID datové schránky 2fr4sth
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
14 evropské právo
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
22 nekalá soutěž
25 ochrana osobnosti
47 pojišťovací právo
54 právo německé

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email vit.hrncirikequitylegal.cz
Telefon +420734551413
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Equity Legal s.r.o.
IČO 07410441

Adresa Šrobárova 2002/40
10100 Praha

Kontakty
www http://www.equitylegal.cz
email
další emaily vit.hrncirikequitylegal.cz , krystof.kobedaequitylegal.cz
Telefon
další telefony
Mobil 732230529
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.