VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. BARBORA KARETOVÁ, Ph.D.
Evidenční číslo 16724
IČO 04662547
ID datové schránky 9zphuix
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
14 evropské právo
27 mezinárodní právo soukromé
33 rodinné právo, výchova, výživné
34 rozvody, společné jmění manželů
38 pracovní právo
86 mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Jazyk
francouzský
anglický

Kontakty
www http://www.expatlaw.cz
email karetovaexpatlaw.cz
Telefon +420724731632
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. BARBORA KARETOVÁ, Ph.D., advokátka
IČO 04662547

Adresa Sokolovská 81/55
18600 Praha

Kontakty
www http://www.expatlaw.cz
email karetovaexpatlaw.cz
další emaily
Telefon +420724731632
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.