VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. DAVID VOLEK
Evidenční číslo 21158
IČO 01470701
ID datové schránky 9d568tg
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email d.volektaylorwessing.com
Telefon +420224819216
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. David Volek, advokát
IČO 01470701

Adresa Thomasova 230/2
15500 Praha

Kontakty
www
email d.volektaylorwessing.com
další emaily
Telefon +420224819216
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.