VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. PETR SVOBODA
Evidenční číslo 09016
IČO 16795962
ID datové schránky 8zqf95f
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
36 ochrana hospodářské soutěže

Jazyk
anglický
ruský
polský

Kontakty
www
email p.s.svobodaatlas.cz
Telefon +420233370755
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Svoboda Petr, Mgr., advokát
IČO 16795962

Adresa Dukelských hrdinů 471/29
17000 Praha

Kontakty
www
email p.s.svobodaatlas.cz
další emaily
Telefon +420233370755
další telefony
Mobil +420602773704
Fax +420233370767

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.