VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JAN PŘIB, Ph.D.
Evidenční číslo 16307
IČO 03376699
ID datové schránky u3k32ri
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
27 mezinárodní právo soukromé
38 pracovní právo

Jazyk
anglický
ruský

Kontakty
www http://www.jnpb.cz
email jnpbjnpb.cz
Telefon +420728720647
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JNPB advokátní kancelář s.r.o.
IČO 03259641

Adresa Blanická 1788/24
12000 Praha

Kontakty
www https://www.jnpb.cz
email jnpbjnpb.cz
další emaily officejnpb.cz
Telefon +420728720647
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.