VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. MAREK STRÁDAL
Evidenční číslo 15467
IČO 02482207
ID datové schránky 4a6a6fe
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
39 správní právo
42 stavební právo
48 pozemkové právo, lesní právo, vodní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www http://www.taylorwessing.com
email m.stradaltaylorwessing.com
Telefon +420734621688
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. MAREK STRÁDAL, advokát
IČO 02482207

Adresa U Prašné brány 1078/1
11000 Praha

Kontakty
www http://www.taylorwessing.com
email m.stradaltaylorwessing.com
další emaily
Telefon +420734621688
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.