VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. PhDr. KAROLINA SPOZDILOVÁ, Ph.D.
Evidenční číslo 15231
IČO 02162920
ID datové schránky 9c53iuc
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email spozdilovakgslegal.cz
Telefon +420776545459
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46733 - Mgr. ANETA HOUROVÁ
46895 - Mgr. LUKÁŠ NĚMEC
45660 - JUDr. KRISTÝNA KEJKLÍČKOVÁ
46268 - Mgr. JAKUB VODIČKA
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
IČO 06295525

Adresa Národní 416/37
11000 Praha

Kontakty
www http://www.kgslegal.cz
email infokgslegal.cz
další emaily
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.