VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. TADEÁŠ PETR
Evidenční číslo 12729
IČO 72013893
ID datové schránky 4xkgmwt
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
23 autorské právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.peytonlegal.cz
email petrplegal.cz
Telefon +420227629700
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
IČO 28255283

Adresa Sokolovská 668/136d
18600 Praha

Kontakty
www http://www.peytonlegal.cz
email infoplegal.cz
další emaily
Telefon +420227629700
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.