VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. ELIŠKA FLÍDROVÁ, Ph.D.
Evidenční číslo 16706
IČO 04661745
ID datové schránky pw4kdmd
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
13 lidská práva a svobody
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
40 cizinecké právo, azylové právo

Jazyk
italský
anglický

Kontakty
www http://www.expatlegal.cz
email flidrovaexpatlegal.cz
Telefon +420227195227
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46951 - Mgr. DAVID KŘÍŽ
45513 - Mgr. ENES ZAIMOVIĆ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název EXPATLEGAL advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 19473427

Adresa Dlouhá 705/16
11000 Praha

Kontakty
www https://www.expatlegal.cz
email infoexpatlegal.cz
další emaily
Telefon +420227195227
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.