VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. IVA LANGER PIKALOVÁ
Evidenční číslo 17722
IČO 00741558
ID datové schránky jx7qifb
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
13 lidská práva a svobody
17 obchodní společnosti, družstva
19 e-commerce
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
24 mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů

Jazyk
slovenský
anglický

Kontakty
www http://www.fbadvokati.cz
email ivamediaceapravo.cz
Telefon +420607670463
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Ostatní činnosti advokáta
mediátor
 
Firma
Název Mgr. Iva Langer Pikalová, advokátka
IČO 00741558

Adresa náměstí Kinských 601/3
15000 Praha

Kontakty
www http://www.fbadvokati.cz
email ivamediaceapravo.cz
další emaily iva.langerfbadvokati.cz
Telefon +420607670463
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.