VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JAROSLAV SVEJKOVSKÝ
Evidenční číslo 00665
IČO 66201241
ID datové schránky 5fugafv
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
16 obchodní právo
25 ochrana osobnosti
45 zdravotnické právo

Jazyk

Kontakty
www
email
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
44710 - Mgr. et Mgr. BARBORA ČECHUROVÁ
45909 - Mgr. ALEŠ VÍZNER
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ - advokáti s.r.o.
IČO 26362066

Adresa Holečkova 419/21
15000 Praha

Kontakty
www http://www.aksvejkovsky.cz
email plzenaksvejkovsky.cz
další emaily
Telefon +420377327787
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.