VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JULIE PÍTROVÁ
Evidenční číslo 13583
IČO 73627828
ID datové schránky dx53c3r
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email pitrovaakpitrova.cz
Telefon +420216216477
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
38754 - Mgr. TOMÁŠ ČUMPELÍK
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Julie Pítrová, advokátní kancelář
IČO 73627828

Adresa Kudeříkové 1103/11
14800 Praha

Kontakty
www
email pitrovaakpitrova.cz
další emaily
Telefon +420216216477
další telefony
Mobil +420604898123
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.