VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. DANIEL THELEN
Evidenční číslo 12327
IČO 71661867
ID datové schránky hrcf5dq
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
38 pracovní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.tfplegal.cz
email daniel.thelentfplegal.cz
Telefon +420602389163
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46523 - Mgr. TOMÁŠ KOPECKÝ
44603 - Mgr. Bc. TEREZA STONIŠOVÁ
45707 - Mgr. JAN LUDAČKA
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 06239005

Adresa U průhonu 1516/32
17000 Praha 7

Kontakty
www http://www.tfplegal.cz
email infotfplegal.cz
další emaily
Telefon +420246006621
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.